İç Mimarlık Nedir ?

İç mekan tasarımı uzun bir zamandır uygulamada olmasına rağmen, teorisi pek düzenlenmemiş yeni bir disiplindir. Kendi başına ve bağımsız bir tasarım alanı olarak bilinmesi yakın zamana dayanmaktadır. İç mimarlık, iç mekan tasarımı ve dekorasyon olgularının arasında algı olarak benzerlikler bulunmaktadır.

İç mimarlık, iç mekan tasarımı ve dekorasyon belli bir mekanın / alanın dönüştürülmesi ile ilgilidir. Mevcut yapı, tarihi ya da antik bir yapı olabileceği gibi; yeni bir yapının iç mekanı / alanı da olabilir. Mevcut yapının analiz edilmesi, incelenmesi ve yeni işlevlerinin bu yaklaşım dahilinde mevcut yapıya dahil edilmesi karmaşık bir süreçtir.

Dekorasyon, mevcut mimari içinde mekansal / alansal bir atmosfer yaratmak üzere iç mekanların dekore edilmesidir. Doku, yüzey,aydınlatma, mobilya, bezeme ve malzemeler ilgi alanındadır.

İç mekan tasarımı, mekansal hacimlerin manipulasyonu, belli mobilya ve öğelerin yerleşimi ve yüzeyler ile ilgilenen disiplinlerarası bir alandır. İç mekan tasarımında yapısal müdahale ya çok azdır ya da hiç olmaz.

İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı

İç mimarlık; mevcut yapıların yeniden projelendirilmesi, yapısal ve mekansal müdahalelerde bulunulması ile ilgilidir. Karmaşık çevresel, yapısal ve servis sorunları ile uğraşan, mimarlık ve iç mekan tasarımı arasında bağ kuran bir alandır.

İç mekanlar özel ya da ortak mekanlar olarak isimlendirilebilirler. Yapılarda belli mekanlar ortak kullanım alanları olarak tasarlanarak ortak alan olarak isimlendirilirken, bazı mekanlar ise belli kişilerin kullanımına özel tasarlanır ve özel mekan olarak isimlendirilirler.

Tek bir iç mekan dahilinde özel ve ortak kullanım alanlarına örnek olarak 88 İç Mimarlık tarafından tasarlanan KEYTORC PROJESİ gösterilebilir.

İç Mimarlık Özel Alan
İç Mimarlık Özel Alan
İç Mimarlık Ortak Alan
İç Mimarlık Ortak Alan
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest